می بوسمت توو امن رویاهام

بخشی از یک ترانه

 

می بوسمت تا گم بشه دوری

میخوامت از اوج فراموشی

گم می کنم ترسامو توو رویات 

توو عطر و بوی این هماغوشی

×××

سال نو مبارک

باتقدیم احترام

 

اتنا کوچکی

/ 0 نظر / 45 بازدید