توو دستهای تو

توو دستهای تو جهانم 

آروم و شاد و گرم می شه

از بوی عطرت, عمق خوابام 

می لرزه و پر شرم می شه

 

به امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لحظه هایم که تو باشی

×××

سال نویتان پیشاپیش مبارک.

دلتان شــــــــــــــــــــــــــــــاد

/ 0 نظر / 49 بازدید