آواز عاشقانه ما در گلو شکست (23/04/85)

( این جا تحجر است تحجر همین و بس

یعنی کبوترانه بمیریم در قفس

 

آجر کشی میانه ی دست و دل همه

تفکیک های جنسیتی ترس واهمه))

 

اینم یه ترانه از زهرای گلم که خیلی هم مناسبت داره

زهرا نصراللهی

 

صدای باتوم و لباس سبز و این دفعه پلیس زن

صدای گاز اشک/ نریز بجنگ شبیه جنگ تن به تن

 

صدای فحش و کتک و صدای این تن کبود

صدای ... توی لحظه های بد قانون کنار تو نبود

 

و طعم تلخ لحظه های هیز توی مغز داغ تو

نگاه نکن ... قیافه اش چه فرق می کند ... فقط برو

 

صدای بی حیای مرگ... صدای قتلهای خانگی

صدای ناموس منه و این هوار لعنتی

 

چرا صدا به تو نمی رسد ... چرا بهانه می کنی؟؟

تو هی نشسته ای و فحش نثار این زمانه می کنی

 

صدای تو... زن ... من صدای ما

 صدا صداست که می ماند تنها صدا.......

 

((این شعر ها طلیعه ی شورند صبر کن

وقتی تمام شد سخن آغاز می شویم

 

آری به رغم سایه ی سنگین سامری

یک روز از همین وطن آغاز می شویم))***

 

و بازم من

 

من آرزوهای زنی بودم

زیبا

سرخ می شدم سبزینگی ام را

و زرد پوست می انداختم به زندگی

و تو شاید

کابوسهای شبانه مردی بودی

که آب را می داد

پای قالی گلها

و من زیبای آرزوهای زنی بودم

که می گذاشتی در خالی لیوان

تا زرد مزه کنم به زندگی

تو ریشه دواندی من را

که تکثیر شوی در من

و این چاه برسد به خاک

و من بشوم آرزوهای دراز زنی

که سفیددانه هایش را

کاه می زد

تا سبزتر جلوه کند

به منقار کشیدی شاخه ام را

ریشه ها قوت گرفت در من

تا این شکوفه ها

بشوند تعبیر آرزوهای دراز تو

که لاشه ها بو بیفتد و ...

نک می زنی به چشمهایم

تا کاخی بسازی از طلا

از کاهی تن رنگم

زرد می شوم

دانه دانه

این ریختن و سوختن و آمدنم را

حالا من نیستم جز

آوازی که زمزمه ات را زوزه ای کشید بلند

و تو نک می زنی باز

تنه ام را

نه

به زمستان رسیده ام

شکوفه هایم سوخته و

شاخه هایم خوابند

لاشه به اسکلت رسیده و

 می خندد به ریش تو

که این قبر بی هیچ مرده ای دارد جان می کند

اشکهایت را بگذار برای لاشه ای دیگر

عاشق تر ین کلاغ زشت

من تندیس ترین

زنانه ام

زیبای آرزوها را

 

 

 

 

----------------------------------------                                                                                           

 

 ضمنا همایش شاعران استان مازندران نقطه سر مرز هم                                                    

 امثال با حضور شاعرای استان بر گزار میشه

 

 

جمعه 1385/04/23 در وبلاگ  www.cona.blogfa.com  نوشتم.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید