غرق شب چشمت که باشم ماه بی تابه /// اغوش و لبهات مزه مستای بی تابه

می خوامت عین پیچک و دیوار

با اخرین بوسه توو اولین دیدار

 

  

××××

به تو که لحظه هایم را پر کردی...

بی اینکه بخواهم...

بی اینکه بدانی ...

×××

 

به شما که می ایید ... هستید و اینکه دارمتان بزرگترین دل گرمیم بوده و هست

با تقدیم احترام

اتنا کوچکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید