گاهی بر میگردم و به گذشته نگاه می کنم، برای بعضی ها زیاد بودم و برای بعضی کم؛ بعضیا برام زیاد بودن و بعضیا توو زندگیم زیادی، اما با همه وجودم خدا رو شکر می کنم برای این نفس هایی که توو زندگیشونو و توو زندگیم به اندازه بودن، حالا اگه دورند یا دیر دیگه خیالی نیست. 

 

ممنون خداوندم که به روزهایم عشق جان داده و به زندگیم خانواده پر مهر و به روزگارانم یاران معدود اما بی حد و حدود.

 

خدواند عزیزانم را زیر سایه رحمتش، عظمتش، نعمتش و قدرتش نگاهشان دارد و سایه شان را از سر من و زندگانیم کم نکند. 

 

الهی آمین

 

 

 

دنیا برامون کف نزد

 

اما خیالی نیست

 

این زندگی با اینکه 

 

سرد و تلخه و سخته

 

 

 

ما باهمیم، دور از

 

زمان و روز هم اما

 

سیمرغ لبخندت

 

جهانی شاد و خوشبخته

 

 

 

****

 

همچنان بخشی از ترانه بلندتر، که شاید به مناسبت روز میلاد نفس جانمان کامل منتشر کنم.

 

توی این مدت طولانی خیلی از ایمیل هایتان و به روز بودن هایتان را از دست دادم، که بابتش متاسفم، اما همه تلاشم را کردم که به دوستانی که به روز بودنشان را ایمیل کردند سر بزنم، به همه نشد اما خُرد خُرد سر خواهم زد.

 

همچنان ممنونم که سر زدید، دلگرمی دادید و سراغ گرفتید.

 

باقی بقایتان

 

آتنا آدینا